Om Albakos

Albakos bildades 2002 av engagerade ungdomar vars syfte var att bilda ett centrum för lokalföreningar och dess medlemmar som tillsammans arbetar för ett mer aktivt fritid för barn och ungdomar. I dag är det lokalföreningar över hela landet som är medlemar i Albakos, allt från kultur, musik, idrott och så  vidare. Albakos är religiöst och politisk obunden och verkar främst för barnens och ungdomarnas bästa. Albakos arbetar mycket för jämställdhet och jämlikhet, en viktig fråga som Albakos arbetar med är också  integration.

Vi på Albakos vet att jämställdhet, jämlikhet och integration nås bäst genom aktiviteter inom idrott och kultur. Våra lokalföreningar gör ett enormt  arbete mot rasism och mobbning  vilket är så viktigt i dagens samhälle. Varje individ, oavsett nationalitet, religion, sexuell läggning eller hudfärg har samma värde och rättigheter och är hjärtligt välkommen hos oss.

Comments are closed.